Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
L/L Research
Home
Library
Are you a wanderer?
About Us
Carla’s Niche
Podcast
Online Course
Search
E-mail L/L
Copyright Policy
Recent Updates

Now on Bring4th.org

Bring4th.org

Forums

Online Store

Seeker Connector

Gaia Meditation

Subscriptions

Links

Donate/Volunteer

Join Us

Facebook

Twitter

Tumblr

Instagram


библиотека

Л/Л Рисърч Преписи

 15 октомври, 1976, Петъчна среща

Хатон: Ние от Конфедерацията на Планетите в Службата на Безкрайния Създател, сме тук с вас по това време, за да споделим с хората от вашата планета много проста мисъл, много проста концепция. Тази концепция е любов. Ние сме били тук преди и сега сме тук, за да споделим тази концепция с вас.

И все пак, имаме нашите затруднения с вашите народи. Защото концепцията, приятели мои, е твърде проста. Любовта сред вашите народи е станала много сложна, много неискрена. И все пак, самата същност на любовта, както я споделяме с вас, е че всички неща са едно, че вие и аз сме едно и че вие и вашият брат сте едно. В любов сте били създадени и оригиналната ви вибрация е чиста и идентична с оригиналната вибрация на всичко, което е около вас. И като споделяте тази оригинална вибрация, вашето братство става очевидно.

 24 октомври, 1976, Неделна среща

Хатон: Тази вечер ще ви говорим по темата, която вие бихте нарекли премеждия. Както знаете, хората на планетата Земя претърпяват, така да кажем, опитност на растеж и на учене. Животът ви в неговата цялост е натрупване на уроци, уроци, които сте проектирали да преживеете, уроци, чрез които можете да научите истините и прилагането на тези истини, които ще ви позволят да постигнете съществуването, което наистина желаете. И това съществуване, приятели мои, може да се изрази с много думи, но нека кажем, [всеки] православен израз би бил съществуването в рая.

  Skip Navigation Links

Copyright © 2018 L/L Research