Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Now on Bring4th.org

Bring4th.org

Forums

Online Store

Seeker Connector

Gaia Meditation

Subscriptions

Links

Donate/Volunteer

Join Us

Facebook

Twitter

Youtube

Patreon


Библиотека

Законът за Единството - Превод на български език

Бележка за превода

Преводачът е положил всички усилия да направи най-добрия превод, на който е способен. L/L Research, все пак, не може лично да провери дали това е възможно най-точният превод. Възможно е да има несъответствия в смисъла между оригиналната, английска и преведената версия. Когато се съмнявате, моля, ако е възможно, сравнете превода с английския, за да се опитате да изясните смисъла, който е имал предвид Ра.

Ра наблягаше на достоверността при споделянето на тяхното послание. Например, в отговор на желанието на питащия да направи и публикува снимки на контакта, Ра отговори:

88.12 “Искаме снимките да разказват истината, да бъдат датирани и да блестят с яснота, така че да няма следа от нищо друго, освен истински израз, който може да бъде предложен на онези, които търсят истината. Ние идваме като скромни посланици на Закона за Единството, желаещи да намаляваме изкривявания. Ние молим вас, които бяхте наши приятели, да работите с всякакви отчитания, като описаните по-горе, не с мисълта за бързо отстраняване на незначителна подробност, но както във всички случаи, да се отнасяте като друга възможност, както адептът, да бъдете себе си и да предлагате това, което е във вас и с вас, без преструване от какъвто и да е вид.

Моля, не се колебайте да се свържете с L / L Research по имейл, за евентуални въпроси относно значението на дума, фраза или концепция. Ние също сме ученици на тази философия.

Copyright © 2018 L/L Research

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or used in any form or by any means—graphic, electronic or mechanical, including photocopying or information storage and retrieval systems—without written permission from the copyright holder.

Published by L/L Research
Box 5195
Louisville, Kentucky 40255-0195

  Skip Navigation Links

Copyright © 2021 L/L Research