Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Now on Bring4th.org

Bring4th.org

Forums

Online Store

Seeker Connector

Gaia Meditation

Subscriptions

Links

Donate/Volunteer

Join Us

Facebook

Twitter

Youtube

Patreon


Библиотека

Законът за Единството Сесия 31

Линк към сесията на английски език: http://llresearch.org/library/the_ra_contact/the_ra_contact.aspx
Превод от английски език: Кирилина Минчева, kirilina22@abv.bg

Законът за Единството Сесия 28

25 ФЕВРУАРИ, 1981

31.0 РА Аз съм Ра. Поздравявам ви в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Ние комуникираме сега.

31.1 ПИТАЩ Бих искал първо да задам въпрос за самия инструмент. Тя иска да знае дали би било препоръчително да се разхожда сама сега, когато се чувства по-добре. [1]

РА Аз съм Ра. Това е приемливо.

31.2 ПИТАЩ ОК. Това, което ще направя, е да използвам информацията, която направихме в края на предишната книга, която предложихте, че ще бъде по-подходяща за по-напреднал материал. Ще го поставим в книгата в този момент, тъй като говорим за бисексуална репродукция и бих искал да разширя малко този материал, за да получа някои определения и по-добри разбирания.

Бележка на редактора: По-долу е информацията, на която ПИТАЩИЯТ се позовава, от 26.38, която се занимава със сексуално енергийни трансфери и блокировки, ориентирани позитивно и негативно:

РА Аз съм Ра. Първият енергиен трансфер е червено-лъчев. Това е случаен трансфер, свързан само с вашата репродуктивна система.

Оранжевият и жълто-лъчевият опити да има сексуален контакт създават, първо, блокиране, ако само едната същност вибрира в тази област, като по този начин кара същността, която вибрира сексуално в тази област, да има непрекъснат апетит за тази дейност. Това, което търсят тези вибрационни нива, е зелено-лъчевата активност. Има възможност за оранжев или жълто-лъчев трансфер на енергия; това поляризира към негативното - човек бива разглеждан като обект, а не като друг-аз; другият вижда себе си като грабител или господар на ситуацията.

В четвъртия лъч има две възможности. Първо, ако и двамата вибрират в четвъртия лъч, ще има взаимно засилващ се пренос на енергия, отрицателната или женската, както я наричате, изтегля енергия от корените на съществото, нагоре през енергийните центрове, като по този начин бива физически съживена; положителната, или мъжката полярност, както е считана във вашата илюзия, намира в този трансфер на енергия вдъхновение, което удовлетворява и захранва частта на духа от тяло/ум/дух комплекса, като по този начин и двамата се поляризират и освобождават излишъка от онова, което всеки има в изобилие по природа, от интелигентната енергия; тоест отрицателни/интуитивни, положителни/физически енергии, както можете да ги наречете; този трансфер на енергия се блокира само ако едната или и двете същности имат страх от притежание, да бъдат притежавани, от желание за притежание или желание да бъдат притежавани.

Другата зелено-лъчева възможност е тази на едната същност, предлагаща зелено-лъчева енергия, другата не предлага енергия от универсалната любовна енергия, което води до блокиране на енергията на този, който не е от зеления лъч, така се увеличава чувството на неудовлетвореност или апетита; зелено-лъчевият се поляризира леко към служба на другите.

Понастоящем синьо-лъчевият пренос е рядко срещан сред хората ви, но е от голяма помощ, поради трансферите на енергия, които участват в това, да можете да изразявате себе си без резерва или страх.

Индигово-лъчевият трансфер е изключително рядък сред хората ви. Това е светопричастната част на телесния комплекс, чрез която може да се осъществи контакт през виолетовия лъч, с интелигентната безкрайност. Не могат да се появят блокажи на тези две нива поради факта, че ако и двете същности не са готови за тази енергия, тя не е видима и не може да се случи нито прехвърляне, нито блокиране. Сякаш разпределителят е изваден от мощен двигател.

Този инструмент беше в състояние, като пример за тази работа, да обърка групата на Орион по време на ЛСД преживяванията, както наричате това вещество, поради факта, че той напълно отвори друг-аз към третия лъч – ние коригираме този инструмент; неговата жизнена енергия намалява – зелено-лъчевата енергия и частично отвори другия-аз за синьо-лъчево взаимодействие.

Вие говорите в този материал за пренос на сексуална енергия. Можете ли да определите този трансфер на енергия и да разширите значението му, моля?

РА Аз съм Ра. Преносът на енергия предполага освобождаване на потенциални енергии през, нека кажем, потенциирано пространство. Трансферът на сексуалната енергия се случва поради поляризацията на два ум/тяло/дух комплекса, всеки от които има някаква потенциална разлика, един спрямо друг. Естеството на прехвърлянето на енергия или на блокирането на тази енергия, е следствие от взаимодействието на тези два потенциала. В случаите, когато се извършва прехвърляне, можете да оприличите това на затворена електрическа верига. Можете също така да гледате на тази дейност, както на всички дейности на преживяване, като на Твореца, който преживява себе си.

31.3 ПИТАЩ Това ли би бил първият механизъм за Творецът да преживее себе си?

РА Аз съм Ра. Това не е подходящ термин. Може би прилагателното би било „един подходящ” начин за Създателя, който опознава себе си, защото при всяко взаимодействие, независимо от изкривяването, Творецът преживява Себе си. Бисексуалното опознаване от Създателя на Себе си, има потенциал за две предимства.

Първо, в зелено-лъчевото активирано същество, има потенциал за пряк и прост аналог на онова, което можете да наречете радост – духовната или метафизична природа, която съществува в интелигентната енергия. Това е чудесна помощ за разбирането на истинския характер на битието.

Другото потенциално предимство на бисексуалните репродуктивни актове, е възможността за светопричастно разбиране или връзка, така да кажем, с портала към интелигентната безкрайност, защото с подходяща подготовка, може да се върши работа в това, което можете да наречете магия, и може да има преживявания на интелигентната безкрайност. Позитивно ориентираните личности, концентрирани върху този метод за достигане на интелигентната безкрайност, тогава, чрез търсенето или акта на волята, са в състояние да насочат тази безкрайна интелигентност към работата, която тези същности желаят да вършат, било то знание за служба или способност да се лекува, или каквато служба на другите е желана.

Това са две предимства на този конкретен метод на Твореца, който преживява себе си. Както вече казахме, следствието от силата на този конкретен трансфер на енергия е, че той отваря вратата, така да кажем, на желанието на индивидуалния ум/тяло/дух комплекс, да служи по безкраен брой начини на друг-аз, така поляризирайки се към позитивното.

31.4 ПИТАЩ Можете ли да разширите малко концепцията, че това действие не само позволява на Създателя да опознае по-добре себе си, но и създава в нашата плътност потомство или предоставя на разположение пътя на друга същност да влезе в плътността?

РА Аз съм Ра. Както вече казахме преди, сексуалните трансфери на енергия включват червено-лъчевия трансфер, който е случаен и който е функция на опита на втората плътност да расте, да оцелява, така да кажем. Това е свойствена функция на сексуалното взаимодействие. Потомството, както наричате въплътената същност, която приема възможността за ум/тяло комплекса, предложена от този случаен акт или събитие, наречено оплождане на яйцето от семето, кара същността да има възможността тогава да влезе в тази плътност като въплътена същност.

Това дава на двамата, които са били ангажирани с този бисексуален репродуктивен трансфер на енергия, потенциала за голяма служба в тази област на отглеждането на малката-преживяваща същност, докато тя придобива опит.

На този етап би било интересно да се отбележи, че винаги съществува възможността да се използват тези възможности за поляризиране към негативното, и това е подпомогнато от постепенното изграждане през много хиляди ваши години, на изкривявания на социалния комплекс, които създават тенденция към объркване, така да кажем, или объркване на аспекта на служба на другите на този енергиен трансфер, и последващите възможности за служба на други-азове.

31.5 ПИТАЩ Ако сексуалният енергиен трансфер се случи в зеления лъч – а аз приемам в този случай, че няма червено-лъчев трансфер на енергия – означава ли това, че е невъзможно тогава, този конкретен трансфер да включва оплождане и раждане на същност?

РА Аз съм Ра. Това е неправилно. Винаги има червено-лъчев трансфер на енергия, поради естеството на телесния комплекс. Случайният резултат от този трансфер на енергия ще бъде такъв, какъвто е, като функция от възможността за оплождане в даден момент, при дадено чифтосване на същностите.

Зелено-лъчевият енергиен трансфер се дължи на честотата на вибрация на всяка същност, биваща неизкривена във всеки жизнен смисъл, от жълто- или оранжево-лъчевите енергии; следователно, така да кажем, подаръкът е даден непринудено, не е искано разплащане нито от тялото, нито от ума, нито от духа. Зеленият лъч е на пълната универсалност на любовта. Това е даване, без очакване за връщане.

31.6 ПИТАЩ Чудех се дали има някакъв принцип зад факта, че сексуалният съюз не води непременно до оплождане. Не се интересувам от химичните или физичните принципи на това. Интересува ме дали има някакъв метафизичен принцип, който води до двойката да има дете или не, или е чисто случайно?

РА Аз съм Ра. Това е произволно в определени граници. Ако една същност е достигнала старшинството, при което избира основната структура на жизнения опит, то тогава същността може да избере да се въплъти във физически комплекс, който не е в състояние да се възпроизвежда. Така откриваме някои същности, които са избрали да бъдат безплодни. Други същности, чрез свободна воля, използват различни устройства, за да осигурят безплодие. С изключение на тези условия, условието е случайно.

31.7 ПИТАЩ Благодаря ви. В материала по-рано споменахте „магнетично привличане“. Бихте ли могли да определите и разясните този термин?

РА Аз съм Ра. Използвахме термина, за да посочим, че във вашите бисексуални природи има това, което е от полярност. Тази полярност може да се разглежда като променлива според, така да кажем, мъжката/женската поляризация на всяка същност, бивайки всяка същност биологично мъжка или женска. По този начин може да видите магнетизма, когато две същности с подходящия баланс, мъжка/женска спрямо женска/мъжка полярност, се срещнат и така усещат привличането, което ще упражняват поляризираните сили, едната върху другата.

Това е силата на бисексуалния механизъм. Не е необходим акт на воля, за да решите да почувствате привличане към този, който е противоположно поляризиран сексуално. Това ще се случи чрез неизбежно усещане, давайки на свободния поток на енергия подходящ, така да кажем, път. Този път може да бъде блокиран от някакво изкривяване към вяра/условие, което заявява на същността, че това привличане не е желателно. Основният механизъм обаче функционира толкова просто, колкото бихме казали, магнитът и желязото.

31.8 ПИТАЩ Имаме това, което изглежда е нарастващ брой същности, въплътени тук сега, които имат това, което се нарича хомосексуална ориентация в това отношение. Бихте ли обяснили и разширили тази концепция?

РА Аз съм Ра. Същностите в това състояние изпитват голямо изкривяване поради факта, че са преживели много прераждания като биологичен мъж и като биологична жена. Това не би внушило, което наричате хомосексуалност в активна фаза, ако не беше трудното вибрационно състояние на вашата планетарна сфера. Има нещо, което можете да наречете голямо нарушение на аурата сред пренаселените ви градски райони, във вашите по-населени страни, както наричате части от вашата планетна повърхност. При тези условия ще настъпят объркванията.

31.9 ПИТАЩ Защо гъстотата на населението създава тези обърквания?

РА Аз съм Ра. Основната цел на бисексуалните репродуктивни потребности е не само простата репродуктивна функция, а по-специално желанието да се служи на други, събудени от тази дейност.

В ситуация на пренаселеност, при която всеки ум/тяло/дух комплекс е под непрекъснато бомбардиране от други-азове, е разбираемо, че тези, които са особено чувствителни, не биха почувствали желанието да бъдат в служба на други-азове. Това също би увеличило вероятността от липса на желание или блокиране на червено-лъчевата репродуктивна енергия.

В атмосфера, която не е пренаселена, същата тази същност би могла, чрез стимула от чувството на самота около нея, тогава да има много повече желание да търси някого, на когото може да бъде в служба, като по този начин регулира сексуалната репродуктивна функция.

31.10 ПИТАЩ Грубо колко предишни прераждания, така да кажем, би трябвало мъжка същност в това въплъщение, да е имала в миналото като женска, за да има силно хомосексуална ориентация в това въплъщение? Само грубо.

РА Аз съм Ра. Ако една същност е имала приблизително 65% от своите въплъщения в сексуалния/биологичния комплекс на тялото, противоположната полярност на настоящия ѝ телесен комплекс, тази същност е уязвима за нарушаването на аурата на вашите градски райони и може да стане от това, което вие наричате хомосексуална природа.

На този етап трябва да се отбележи, че макар и да е много по-трудно, в този тип връзка е възможно една същност да бъде от голяма полза за друга, във вярност и искрена зелено-лъчева любов от несексуален характер, като по този начин се поправят или намаляват изкривяванията на сексуалното ѝ увреждане. [2]

31.11 ПИТАЩ Тимоти Лиъри, правейки изследвания, написа, че по време на пубертета и нагоре през това време, има отпечатък върху кодирането на ДНК на една същност, и че например, сексуалните пристрастия се отпечатват поради ранни сексуални преживявания, или някои от първите сексуални преживявания на същността. Случва ли се нещо подобно всъщност?

РА Аз съм Ра. Това е частично правилно. Поради естеството на самотните сексуални преживявания, в повечето случаи е малко вероятно това, което наричате мастурбация, да има отпечатъчен ефект върху по-късните преживявания.

Това е по същия начин вярно за някои от срещите, които могат да се разглеждат като хомосексуални, сред тези от тази възрастова група. Това са, в действителност, невинни упражнения от любопитство.

Въпреки това, е доста точно, че първото преживяване, в което интензивно се включва ум/тяло/дух комплексът, наистина ще отпечата върху същността, за това житейско преживяване, набор от предпочитания.

31.12 ПИТАЩ Използва ли групата на Орион това, така да кажем, като портал за внушаване на същностите, така да кажем, предпочитания, които биха могли да създадат негативна поляризация?

РА Аз съм Ра. Точно както ние от Конфедерацията се опитваме да излъчим любовта и светлината си винаги, когато ни се предостави възможност, включително и сексуални възможности, така и групата на Орион ще използва възможност, ако е ориентирана негативно, или ако индивидът е негативно ориентиран.

31.13 ПИТАЩ Има ли някакво емоционално пристрастие, което няма нищо общо със мъжко/женската сексуална полярност, което може да създаде изкривено натрупване на сексуална енергия в една същност?

РА Аз съм Ра. Изкривено натрупване на сексуална енергия е малко вероятно да се случи, без сексуални наклонности от страна на същността. Може би не разбрахме въпроса ви, но изглежда очевидно, че би била необходима същност с потенциал за сексуална активност, за да преживее сексуално енергийно изкривено натрупване.

31.14 ПИТАЩ Мислех повече за възможността групата на Орион да е повлияла, да речем, на някои членове на Третия райх, за които съм чел известия за сексуално удовлетворение от наблюдението на, в някои случаи, обгазяването и убийствата на същности в газови камери.

РА Аз съм Ра. Ще повторим: тези същности имаха потенциал за изкривено натрупване на сексуална енергия. Изборът на стимул със сигурност е избор на същността. В случая, за който говорите, тези същности бяха силно оранжево-лъчево поляризирани, така откривайки енергийното блокиране към власт над другите, бивайки тласкането към смърт максималната власт над другите; това тогава бива изразено по сексуален начин, макар и самотно.

В този случай, желанието ще продължи нестихващо и ще бъде практически неутолимо.

Ще откриете, ако наблюдавате целия спектър от сексуални практики сред вашите хора, че има такива, които изпитват такова удовлетворение от господство над другите, както от изнасилване, така и от други средства за господство. Във всеки случай, това е пример за блокиране на енергия, което е сексуална по своя характер.

31.15 ПИТАЩ Би ли могла тогава групата на Орион, да кажем, да внуши върху същности този оранжево-лъчев ефект? Или те – Това ли е начинът, по който това се е случило, това е, което се опитвам да открия. Така ли са се появили тези концепции на тази планета? Защото, ако се върнем към началото на третата плътност, трябва да има първоначална причина за това.

РА Аз съм Ра. Причината за това не е Орион. Това е свободният избор на вашите хора. Това е малко трудно да се обясни. Ще се опитаме.

Сексуалните енергийни трансфери и блокажи, са по-скоро проява или пример на това, което е по-фундаментално, отколкото обратното. Следователно, тъй като вашите хора станаха отворени за концепциите за войнственост и алчност за собственост, тогава тези различни изкривявания започнаха да се филтрират надолу през дървото на ума към проявите на телесния комплекс, като сексуалният израз е основен за този комплекс. Така тези блокажи на сексуална енергия, въпреки че са повлияни и засилени от Орион, са в основата си продукт на битието, избрано свободно от вашите хора.

Това ще бъде последният въпрос, освен ако не можем да говорим допълнително по този въпрос, за да изясним или отговорим на кратки запитвания, преди да приключим.

31.16 ПИТАЩ Просто ми е нужно да знам дали това работи чрез расовата памет, за да зарази по някакъв начин цялото население. Случва ли се подобно нещо?

РА Аз съм Ра. Расовата памет съдържа всичко преживяно. Следователно има някакво, да кажем, замърсяване дори на сексуалното, това се показва най-вече в собствената ви култура като различни предразположения към противникови взаимоотношения - или, както ги наричате, бракове - вместо свободното даване един на друг в любовта и светлината на Безкрайния Създател.

31.17 ПИТАЩ Точно това се опитах да уточня. Много ви благодаря. За да не уморим инструмента, просто ще попитам тогава, дали има нещо, което можем да направим, за да му е по-удобно на инструмента или да подобрим контакта?

РА Аз съм Ра. Моля, имайте предвид, че този инструмент е малко уморен. Каналът е много ясен. Ние обаче намираме жизнената енергия за ниска. Не искаме да изтощаваме инструмента. Има обаче, така да кажем, обмен на енергия, който чувстваме чест/задължение да предложим, когато този инструмент се отвори. Затова съветваме този инструмент да се опита да прецени внимателно жизнените енергии, преди да се предложи като отворен канал.

Всичко е наред. Вие сте съвестни.

Аз съм Ра. Оставям този инструмент и вас, в любовта и в светлината на Единствения Безкраен Творец. Вървете напред, тогава, радвайки се на силата и мира на Единствения Създател. Адонай.

 

[1] Карла вървеше 3–5 мили на ден и беше усетено, че като мярка за безопасност, Джим трябва да я придружава на тези разходки след епизода ѝ, когато не можеше да диша и почти припадна. С този въпрос, Карла питаше дали може да ходи без Джим до себе си.

[2] За да прочетете есе, проучващо значението на тези Въпроси и Отговори относно хомосексуалността, вижте The Ra Contact Resource Series: A Concept Guide.

  Skip Navigation Links

Copyright © 2021 L/L Research