Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Now on Bring4th.org

Bring4th.org

Forums

Online Store

Seeker Connector

Gaia Meditation

Subscriptions

Links

Donate/Volunteer

Join Us

Facebook

Twitter

Youtube

Patreon


библиотека

Л/Л Рисърч Преписи

 30 ноември 1975, Неделна среща

Хатон: Тази вечер бихме искали да ви дадем няколко мисли относно естеството на невинността. Искаме да мислите за собствената си природа и за това, което смятате за грехове, ваши заблуди, ваши грешки. Вие, които се опитвате, понякога много упорито, да бъдете на духовния път, често сте много сурови със себе си, защото сте допуснали грешка, направили сте грешка. Вие сте проявили това, което не е било положително. И вие казвате, “Защо направих това? Защо направих тази грешка? Нямах това намерение! Защо го сторих?” И се концентрирате върху грешката. А това не ви предпазва да направите грешка следващия път.

  Skip Navigation Links

Copyright © 2021 L/L Research