Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Now on Bring4th.org

Bring4th.org

Forums

Online Store

Seeker Connector

Gaia Meditation

Subscriptions

Links

Donate/Volunteer

Join Us

Facebook

Twitter

Youtube

Patreon


библиотека

Л/Л Рисърч Преписи

 4 септември, 1978, Понеделнична Медитация

Хатон: Нашата информация е проста, приятели мои. Много, много проста истина, която ви носим, най-висшата истина, която знаем, въпреки че ние знаем, че има по-висша истина, защото ние не сме съвършени. И тази най-висша истина, приятели мои, е, че ние всички сме едно. Вселената е била направена от едно вещество и това, приятели мои, е любов.

  Skip Navigation Links

Copyright © 2021 L/L Research