Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Now on Bring4th.org

Bring4th.org

Forums

Online Store

Seeker Connector

Gaia Meditation

Subscriptions

Links

Donate/Volunteer

Join Us

Facebook

Twitter

Youtube

Patreon


библиотека

Л/Л Рисърч Преписи

 8 март, 1981, Неделна Медитация

Хатон: Представете себе си, приятели мои, като млад мъж в зората на (не се чува), размишлявайки с известно отчаяние върху трудностите и ограниченията на отговорността и зрелостта. Представете си тогава водач, пазител, който идва при този млад човек и казва, “Ела с мен и ще ти покажа алтернативата на твоите трудности и ограничения.”

  Skip Navigation Links

Copyright © 2021 L/L Research