Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Now on Bring4th.org

Bring4th.org

Forums

Online Store

Seeker Connector

Gaia Meditation

Subscriptions

Links

Donate/Volunteer

Join Us

Facebook

Twitter

Youtube

Patreon


библиотека

Л/Л Рисърч Преписи

 28 март 2006, Специална Медитация

Въпрос от T: К'уо, точно сега се наблюдава все по-популярна глобална тенденция. Младите хора са склонни да прекарват времето си да играят онлайн игри един с друг. Някои или повечето от тези деца, могат дори да имат двойно активирани тела, за които Ра е говорил в материала за Закона за единството. И така, струва ми се, че по-голямата част от онлайн игрите са разсейване и загуба на време за деца от такова естество или за всеки индивид, в действителност. Първият ми въпрос е този: Какво е влиянието на онлайн игрите върху този свят, особено върху младите хора?

  Skip Navigation Links

Copyright © 2021 L/L Research