Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Now on Bring4th.org

Bring4th.org

Forums

Online Store

Seeker Connector

Gaia Meditation

Subscriptions

Links

Donate/Volunteer

Join Us

Facebook

Twitter

Youtube

Patreon


Biblioteka

Transkrypcje L/L Research

 18 Lutego 2007, Niedzielna Medytacja

Pytanie grupowe: Pytanie w tym tygodniu dotyczy różnorodnych religii, które mamy na planecie Ziemi. One wszystkie wydają się mieć prawdę w centrum, ale każda religia także wydaje się mieć wielu zwolenników, którzy interpretują ją we własny sposób i zostają fanatykami w ten czy w inny sposób, próbując przekształcić religię w dogmat, mówiąc, że to jest droga i jedyna droga. Czy to jest ludzka cecha? I jak możemy naprawdę wiedzieć, która ścieżka jest prawdziwa dla każdego z nas? Wydaje się, że każdy z nas w głębi posiada tę iskrę Stwórcy, która rozpoznaje prawdę i bardziej przypomina nam o tej prawdzie niż informowani o niej. Czy Q’uo może podać kilka ogólnych zasady jak patrzeć na różne religie i jak znaleźć to, co jest dla nas “drogą”?

 8 Września 2007, Sobotnia Medytacja

Pytanie grupy: Pytanie w tym tygodniu jest o roli jaką gra osobowość w duchowym rozwoju poszukiwacza. Chcielibyśmy aby Q'uo dał nam pomysł dla najlepszej drogi dla poszukiwacza by spojrzeć na osobowość, by jej użyć lub jej nie użyć, i jak jej użyć. Jaką rolę osobowość gra w pracy duchowego poszukiwacza?

  Skip Navigation Links

Copyright © 2021 L/L Research