Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Now on Bring4th.org

Bring4th.org

Forums

Online Store

Seeker Connector

Gaia Meditation

Subscriptions

Links

Donate/Volunteer

Join Us

Facebook

Twitter

Youtube

Patreon


Bibliotecă

Transcrieri ale L/L Research

Despre această transcriere: Textul următor este bazat pe transcrierea unei ședințe săptămânale de meditație avută de Rock Creek Research & Development Laboratories și L/L Research. Textul este oferit cu speranța că va fi folositor celor interesați de evoluția spirituală. Vă rugăm să abordați acest material cu discernământ. Vă recomandăm abandonarea lecturii, dacă aceasta nu este de ajutor.

Notă: Această transcriere, publicată de L/L Research, este corectată dar nu este în formă finală.

Meditația de Luni

Februarie 11 1974

(Persoana care a channel această sesiune este necunoscută)

Sunt Hatonn. Sunt în contact cu acest instrument. Vă salut prieteni, în iubirea și lumina infinitului Creator. Este, din nou, un mare privilegiu să fiu alături de voi.

În această seară doresc să vă vorbesc despre lumină. Am vorbit recent despre conceptul iubirii, și ce înseamnă, cu adevărat, iubirea. În seara aceasta, însă, voi vorbi despre lumină.

Noi vă salutăm, în fiecare seară, în iubirea și în lumina infinitului Creator. Acestea sunt ingredientele care stau la baza creației. Toată creația este compusă din iubire și lumină.

Folosim aceste două cuvinte pentru că, în limba voastră, ele au înțelesul cel mai apropiat de conceptele pe care dorim să le comunicăm. Din păcate înțelesul lor este extrem de superficial. În această seară, voi încerca să clarific, întru-câtva, semnificația ambelor cuvinte: iubire și lumină.

După cum am afirmat recent, iubirea este forța care creează. Lumina este creația iubirii. Prieteni, Creatorul este iubire. Voi sunteți iubire. Sunteți parte a Creatorului și, prin urmare, sunteți iubire, iar iubirea voastră se manifestă prin lumină.

Lumina este substanța din care este construită creația. Iubirea Creatorului generează unde. Unda este o condiție a iubirii. Aceste unde sunt câmpuri energetice care formează baza întregii creații, nesfârșite și nemărginite.

Aceste unde manifestă creația vizibilă precum și multe alte creații, care vă sunt invizibile în acest moment, dar vă sunt totuși accesibile.

Aceste unde ale iubirii produc particula de bază pe care o numiți „foton”, sau particula luminii. Particula este asociată cu undele, se manifestă în funcție de frecvența acestor unde, și produce creația în care voi experimentați ceea ce doriți.

Întrucât voi și Creatorul sunteți unitate, voi, noi și restul creației suntem un produs al iubirii. Acest concept al iubirii creează o forță reală, care se manifestă sub formă de undă. Această undă este măsurabilă și are intensitate variabilă. Intensitatea este proporțională cu iubirea care generează unda. Părți ale Creatorului, acționând prin liberul lor arbitru, pot genera unde folosind iubirea proprie, astfel creând particule de lumină.

Aceste particule de lumină, manifestând creația, formează lumea voastră fizică și locuitorii ei, precum și toate celelalte lumi și locuitorii lor, fizici sau metafizici.

Din această explicație ați putea deduce, că o entitate înțelegând principiile creației, poate folosi iubirea, pentru a crea ceea ce dorește. Acest lucru se întâmpla foarte frecvent. Noi, asemeni Creatorului, considerăm această activitate normală, pentru că ea face parte din conceptul originar. Fiecare dintre voi, asemeni tuturor copiilor Creatorului, aveți capacitatea de a crea prin iubire orice doriți. Trebuie doar să exprimați iubirea, care sunteți voi înșivă.

Acest principiu a fost demonstrat recent oamenilor de pe această planetă. Mulți profesori care au înțeles principiul, l-au demonstrat în trecut. Mă refer, în principal, la cel numit Isus. El a fost capabil, prin simpla expresie a iubirii, să creeze această undă, iar apoi, prin dorință, din undă a format lumina, așa cum a fost concepută inițial de Creator.

Acea lumină s-a format după dorința celui numit Isus. Fiecare din copiii Creatorului poate forma lumină din iubire, pentru că acest drept le este oferit de Creator.

Dorința folosită inteligent respectă principiul iubirii, pentru că iubirea generează undele, care din nimic, creează particula luminii. Toată materia este compusă din această particulă de bază, numită foton. Pentru ca o dorință să fie împlinită, trebuie acționat folosind forța creatoare a iubirii. Prin acest principiu, este posibil să readuceți lucrurile deteriorate la perfecțiunea lor originară. Acesta este modul în care Isus a făcut vindecarea. Astfel se face vindecarea de natură spirituală. Astfel se face vindecarea de orice tip, chiar dacă știința voastră nu este conștientă de acest lucru.

Considerăm că este mai logic să ajungem direct la rezultatul dorit, decât să obținem acest rezultat prin acțiuni indirecte, precum cele efectuate pe planeta voastră. Aceste acțiuni indirecte sunt făcute din lipsă de înțelegere a utilizării forței creatoare a iubirii. Această forță creatoare este accesibilă oricui, în orice moment.

Capacitatea de înțelegere a acestei forțe se află în fiecare ființă, pe durata întregii creații. Acest lucru trebuie înțeles. Din păcate, pe planeta voastră, la acest moment, există multe dificultăți în înțelegerea acestui principiu.

Condițiile manifestate pe perioadă foarte lungă, au concentrat atenția majorității pământenilor asupra altor concepte. Conceptul iubirii, însă, nu este de natură intelectuală. Prin urmare, trebuie conștientizat într-un mod neintelectual sau spiritual. Meditația ajută înțelegerea spirituală a forței creatoare.

Înțelegerea forței creatoare vă este accesibilă în orice moment. Trebuie doar utilizate cunoștințele pe care le posedați deja. Înțelegerea este dificilă, când sunteți înconjurați de dorințe cu o natură neplănuită, dar acceptată, de Creator. Știm că este greu de înțeles conceptul iubirii, când sunteți influențați de gândurile celor care nu doresc acest concept.

Cu toate acestea, vă puteți protejați conștiința, de asemenea interferențe, astfel înțelegând adevărul originar. Isus a înțeles. Să nu credeți că El a fost unic în calitățile sale. El a demonstrat însă că acest lucru era posibil. A demonstrat că oricare din copiii Tatălui poate face acest lucru. Trebuie doar să meditați, pentru a înțelege principiul iubirii, iar apoi trebuie să aplicați această înțelegere, în gândurile și acțiunile voastre.

Când veți medita, asemeni Lui, veți putea folosi iubirea care există în voi. Adevărul originar, prieteni, este iubirea, iar el trebuie înțeles. Iubirea este atât ceea ce știți, cât și ceea ce nu știți încă. Înțelegeți iubirea și vă veți elibera. Vă las acum în iubirea Tatălui, și în iubirea tuturor copiilor Lui din întreaga creație. Eu sunt Hatonn. Adonai vasu.

  Skip Navigation Links

Copyright © 2021 L/L Research