Skip Navigation Links
Skip Navigation Links

Now on Bring4th.org

Bring4th.org

Forums

Online Store

Seeker Connector

Gaia Meditation

Subscriptions

Links

Donate/Volunteer

Join Us

Facebook

Twitter

Youtube

Patreon


Biblioteka

Kontakt z Ra: Nauczanie Prawa Jedności

Tekst tylnej okładki:
„Jestem Ra. Przyszliśmy do waszych ludzi, aby ogłosić Prawo Jedności. Chcieliśmy wpłynąć na tych, którzy chcieli nauczyć się jedności, że w jedności wszystkie paradoksy są rozwiązane; wszystko, co jest złamane, zostaje uleczone; wszystko, co zostało zapomniane, zostaje ujawnione”.

Od tysięcy lat ludzie Ra starali się nauczać Prawa Jedności poszukiwaczy prawdy na Ziemi, którzy chcieli uczyć się jedności wszystkich rzeczy. To podstawowe prawo całego stworzenia jest głęboko zakorzenione w każdym z naszych serc, ponieważ naprawdę jesteśmy jednym w miłości i w świetle, które są cegiełkami budulcowymi wszechświata. Wszyscy jesteśmy przejawami Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Jesteśmy Stwórcą. Nie uczymy się tego prawa po raz pierwszy, ale pamiętamy o nim jeszcze raz, tak jak wszyscy mistycy nauczali w całej historii Ziemi. Nasza podróż do samorealizacji jest odkryciem lub przypomnieniem tej podstawowej prawdy, naszej podstawowej tożsamości. Przebudzenie, jak nazywają to niektórzy, w iluzji oddzielenia.

Don Elkins i Carla L. Rueckert pracowali razem przez 12 lat, aby udoskonalić proces czanelingu i otrzymywać filozoficzne inspiracje i wskazówki ze źródeł pozaziemskich. Kiedy Jim McCarty dołączył do nich w 1980 roku, zaczęli otrzymywać nowy i unikalny rodzaj kontaktu czanelingowego od tych z Ra. Poprzez ten kontakt Ra podzielił się informacjami, aby pomóc poszukiwaczom prawdy pogłębić ich świadomość i akceptację siebie i innych oraz pomóc Ziemi przenieść się do wyłaniającej się czwartej gęstości miłości i zrozumienia.

Ta książka jest zapisem nagrania rozmowy pomiędzy Pytającym i Ra. Poprzez pytania i odpowiedzi bada się metafizyczny plan ewolucji duchowej, od mikrokosmosu do makrokosmosu, od szczegółów życia na tej planecie po życie w kosmosie, po możliwości uzdrowienia, transformacji i samorealizacji duchowych poszukiwaczy i wędrowców.

   

Kontakt z Ra: Nauczanie Prawa Jedności, Tom I
© 2021 L/L Research

Free download:
PDF Version (13.3 MB)

 

 

 

 

 

 

Kontakt z Ra: Nauczanie Prawa Jedności to zupełnie nowa transkrypcja stworzona z ponownego odsłuchu oryginalnych nagrań kasetowych. Jej misją jest zapewnienie możliwie jak najdokładniejszego zapisu rzeczywistego dźwięku kontaktu Ra z minimalną edycją w celu poprawy czytelności. Tomy 1 i 2 obejmują:

  • Wszystkie sesje kontaktowe Ra.
  • Sekwencja numeracji pytań i odpowiedzi zaimplementowana po raz pierwszy na Lawofone.info.
  • Nowe wprowadzenie, przedmowa, epilog i galeria zdjęć.
  • Wiele nowych przypisów.
  • Raport z ponownego odsłuchu + aneks do raportu z ponownego odsłuchu.
  • Pierwszy obszerny glosariusz terminologii Ra.
  • Niezwykły nowy indeks obejmujący łącznie 590 terminów od A do Z, który organizuje ponad 9000 pytań i odpowiedzi.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tej książki nie może być publikowany lub używany w żadnej formie: graficznej, elektroniczney czy mechanicznej, włączając w to kopiowanie i przechowywanie informacji - bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

Opublikowane przez:
L/L Research
Box 5195
Louisville, Kentucky 40255-0195
USA

Bardzo dziękujemy za docenianie naszego materiału. Jeżeli czytasz lub pobierasz zawartośc tej strony, prosimy o rozważenie darowizny, byśmy mogli udostępniać ten materiał za darmo.

  Skip Navigation Links

Copyright © 2021 L/L Research